Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Impreso de sol·licitud de vot per correu d'electors temporalment a l'estranger (ERTA)

Els electors que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seva celebració, i vulguin votar, han de sol·licitar-ho prèviament.

L'imprès de sol·licitud es pot trobar als consolats i a les ambaixades i també es pot descarregar aquí.

La sol·licitud emplenada s'ha de lliurar personalment al consolat o l'ambaixada.

Per poder formular la sol·licitud, l'elector ha d'estar inscrit en el registre de matrícula consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden dur a terme en el mateix acte.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 19 d’octubre.

L'Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació per votar.

Els enviaments s'han de fer en qualsevol cas abans del 29 d’octubre. A aquest termini, s'hi ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l'estranger.

En què consisteix aquesta documentació electoral que envia l'Oficina del Cens Electoral?

  • Un full informatiu.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Paperetes i sobres de votació.
  • Un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la Mesa electoral que li correspongui.
  • Un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

 

L'elector ha de seleccionar la seva opció de vot:
  • Per a l'elecció de diputats, ha d'introduir la papereta corresponent a la candidatura elegida dins del sobre de votació de color blanc
  • Per a l'elecció de senadors, ha de marcar el/els candidats que elegeixi seguint les instruccions que es recullen en la papereta. Després ha de ficar aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.
A continuació, ha d'introduir al sobre adreçat a la mesa electoral la documentació següent:
 
  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.
Té fins el dia 6 de novembre per enviar aquest sobre per correu certificat.

És indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament al sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha enviat dins del termini previst.

El servei de Correus conserva fins al dia de la votació la correspondència adreçada a la mesa i la trasllada a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació a l'Ambaixada o Consolat i a www.exteriores.gob.eswww.ine.es.

Vot ERTA