PDF

ELECCIONS CONVOCADES G 11 2019 G 4 2019 G 2016
Diputats a elegir 350 350 350
Senadors a elegir 208 208 208
Candidatures presentades al Congrés dels Diputats 646 609 572
Candidatures presentades al Senat 664 620 606
Candidatures proclamades al Congrés dels Diputats 628 582 545
Candidatures proclamades al Senat 651 605 582
Candidats titulars al Congrés dels Diputats (homes) 2.314 2.109 1.980
Candidates titulars al Congrés dels Diputats (dones) 2.158 2.004 1.836
Candidats suplents al Congrés Diputats (homes) 812 801 749
Candidates suplents al Congrés Diputats (dones) 753 737 755
Candidats titulars al Senat (homes) 738 749 761
Candidates titulars al Senat (dones) 540 570 556
Candidats suplents al Senat (homes) 1.270 1.315 1.312
Candidates suplents al Senat (dones) 1.269 1.302 1.310
CENSOS ELECTORALS (FONT INE*)      
Població de dret 46.722.980 46.722.980 46.624.382
Cens d'espanyols residents a Espanya 34.872.049 34.799.999 34.597.844
Cens d'espanyols residents a l'estranger amb dret de vot 2.128.559 2.093.977 1.920.256
Cens de residents estrangers a Espanya --- --- ---
Total cens* 37.000.608 36.893.976 36.518.100
Electors nous des de les Eleccions Generals 28 abril 2019 226.771 --- ---
Electors nous des de les Eleccions Generals 26 juny 2019 1.388.363 --- ---
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL      
1 - Juntes electorals      
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes electorals provincials 50 50 50
Juntes electorals de zona 303 303 303
2 - Circumscripcions, col·legis, seccions, meses *      
Circumscripcions Congrés 52 52 52
Circumscripcions Senat 59 59 59
Municipis 8.131 8.131 8.125
Locals electorals* 22.867 23.196 22.953
Seccions electorals* 36.302 36.317 36.195
Meses electorals* 59.538 60.038 57.526
Membres de meses (titulars) 178.614 180.114 172.578
Membres de meses (suplents) 357.228 360.228 345.156
Total membres de meses (titulars + suplents) 535.842 540.342 517.734
MITJANS MATERIALS      
Urnes Aprox. 211.000 212.000 210.000
Cabines Aprox. 58.000 58.000 58.000
Total paperetes (Congrés + Senat) aprox.** 400.000.000 375.000.000 360.000.000
Sobres a confeccionar Administració de l'Estat 68.000.000 67.200.000 66.800.000
Manual d'instruccions per a membres de mesa 905.000 912.000 870.700
* Les dades de cens, seccions, locals i meses electorals que s'ofereixen corresponen a les dades de l'INE en cens de consulta. Si voleu més detalls sobre aquestes dades: http://www.ine.es/oficina_censo
** El total de paperetes al Congrés i al Senat és una xifra aproximada. Les delegacions i subdelegacions del Govern s'encarreguen de la fabricació de les paperetes per a les eleccions a les Corts Generals.