Ahaldunak eta artekariak

Ahaldunak eta artekariak

Hautagaitza bakoitzaren ordezkariek edozein herritarri eman diezaiokete boterea, adinduna bada eta bere eskubide zibil eta politikoen erabilera osoa badu, hautagaitzaren ordezkaritza izan dezan hauteskunde-ekitaldi eta -eragiketetan. Hori da ahalduna.

Ahaldunak hauteskunde-lokal guztietara joan daitezke, bozketaren eta edozein mahaitako zenbaketaren garapena aztertu dezakete, eta erreklamazioak egin eta ziurtagiriak eska ditzakete.

Ahaldunek, beren hautagaitzako kontu-hartzailerik ez badago, mahaiaren aurrean kontu-hartzailetzat jardun dezakete, eta eztabaidetan hitza izango dute, baina botorik ez.

Ahaldunek halakotzat identifikatu behar dute, mahaikideei beren egiaztagiriak eta nortasun agiri-nazionala erakutsiz.

Ahaldunek, mahaiko erroldan izena emanda ez badaude, ez dute mahaian bozkatuko.

Hautagaitza bakoitzak, bere ordezkariaren bidez, hauteskundea baino hiru egun lehenago arte, bi artekari izenda ditzake hauteskunde-mahai bakoitzeko, taloi-kredentzialak emanez, izendapenaren oinean data eta sinadura jarrita.

Artekari horiek mahaira joan daitezke eta eztabaidetan parte har dezakete, hitzarekin baina botorik gabe. Ondorio horietarako, mahaian akreditatuta dauden hautagaitza bakoitzaren kontu-hartzaileak elkarren artean ordezka daitezke.

Akreditatuta dauden mahaian soilik betetzen dute beren eginkizuna.

Erreklamazioak eta protestak egin ditzakete, eta ziurtagiriak eska ditzakete.

"Artekarien botoa akreditatuta dauden mahaian eman beharko da, mahai hori deitutako hauteskunde-prozesu guztietan botoa ematea dagokion hauteskunde-barrutikoa denean; aldiz, postaz eman beharko da, prozesu horietako batean ez bada horrelakorik gertatzen."

(Hauteskunde Batzorde Zentralaren 1/2019 Instrukzioa, 2019ko urtarrilaren 23koa)