Hauteskunde-kudeaketa

Hauteskunde-kudeaketa

Barne Ministerioari dagokio Gobernuaren politika prestatzea eta betearaztea, oinarrizko eskubideak baliatzeko baldintzak sustatzeari dagokionez, Espainiako Konstituzioan eta eskubide horiek garatzeko legeetan ezarritakoaren arabera.

Barne Ministerioko Idazkariordetzaren mende dagoen Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiak honako eginkizun hauek ditu, besteak beste:

a) Hauteskunde-prozesuei eta hautesleei zuzeneko kontsultak egiteari dagokienez Barne Ministerioak dituen eskumenak kudeatzea.

b) Hauteskunde Administrazioarekin eta, bereziki, Hauteskunde Batzorde Zentralarekin behar diren harremanei eustea.

c) Autonomia-erkidegoetako organo eskudunekiko harremanak kudeatzea, hauteskunde-arloan.

d) Hauteskunde-gaietan eskumenak dituzten beste ministerio batzuen mendeko unitateekiko koordinazioa.

e) Alderdi politikoen araubide juridikoa erregistratzea eta aplikatzea.

f) Estatuko urteko diru-laguntzak eta alderdi politikoen hauteskunde-gastuengatiko diru-laguntzak kudeatzea, indarrean den legedian ezarritakoari jarraituz.

Barne Ministerioaz gain, aktiboki parte hartzen dute Ekonomia eta Enpresa Ministerioak (horren mende dago Hautesle Erroldaren Bulegoa), Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak (espainiarrek atzerrian botoa emateko duten eskubidea erabiltzeari dagokionez) eta Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA sozietateak (posta bidezko botoa emateko).

Komunikaziorako Estatu Idazkaritzak ere (Gobernuko Lehendakaritza eta Gobernuaren bozeramailea) funtzio garrantzitsuak betetzen ditu hauteskunde-prozesuan (komunikabideekiko harremanak, hauteskundeen eguneko prentsaurrekoak, eta abar).

Nork egiten duen zer