Boto presentziala (Mahaian emandako botoa)

BOTO PRESENTZIALA (MAHAIAN EMANDAKO BOTOA)
Hautesle bakoitzak Hautesle-erroldako Bulegoko erroldaren txartel bat jasoko du, non hautesle-erroldan bildutako datu eguneratuak eta bozkatzea dagokion Sekzioa eta Mahaia zein diren zehaztuko diren. Hautesle-erroldako Bulegoak, gainera, dagokien pertsonei jakinaraziko die Sekzioa, lokala edo Mahaiak aldatzen direnean.

Bozketa azaroaren 10eko goizeko 9etan hasiko da, baina lokalek lehenago irekiko dute hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten pertsonak hartzeko eta haiek eratzeko, hauteskundeetako materialarekin arazorik ez dagoela ziurtatzeko (hautetsontziak, kabinak, seinaleztatzeko euskarriak, gutun-azalak, boto-txartelak, ikuskatzaileak ziurtatzen duten inprimakiak, ahaldunak eta abar.

Bozketa arratsaldeko 8etan bukatuko da. Ordu horretan, Hauteskunde-mahaiko Presidenteak bozketa bukatu dela jakinaraziko du. Halere, hauteskunde lokalean norbait geratuko balitz, Mahaiko Presidenteak botoa ematen utziko dio.

Hurrengoaren bitartez egingo da identifikazioa:
  • Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) zenbakia.
  • Pasaportea (argazkiarekin).
  • Gidatzeko baimena (argazkiarekin).
Berdin dio dokumentu horiek iraungita egotea, baina jatorrizkoak izan behar dute, ezin dira fotokopiak izan.

Bozketa arratsaldeko 8etan bukatuko da. Ordu horretan, Hauteskunde Mahaiko Presidenteak bozketa bukatu dela jakinaraziko du. Halere, lokalean norbait geratuko balitz, Mahaiko Presidenteak botoa ematen utziko dio.

Bozketa azaroaren goizeko 9etan hasiko da, baina lokalek lehenago irekiko dute hauteskunde-mahaiak osatzen dituzten pertsonak hartzeko eta haiek eratzeko, hauteskundeetako materialarekin arazorik ez dagoela ziurtatzeko, ikuskatzaileak eta ahaldunak egiaztatzeko eta abarrerako.

Boto-emaile bakoitza Mahaira hurbilduko da eta bere izena eta abizenak emango dizkio Presidenteari. Bokalek eta ikuskatzaileek, erroldako zerrenden bitartez, egiaztatuko dute haren nortasuna eta botoa-emateko eskubidea dutela. Zuzenean emango dio Presidenteari botoen gutun-azalak itxita, zeinak, guztion bistan, haren izena ozen esango du eta “Botoa eman du” esango duen, eta gutun-azalak itzuliko dizkio hark sar ditzan dagozkion hautetsontzietan.

Bozketa arratsaldeko 8etan bukatuko da. Ordu horretan, mahaiak bozketa bukatu dela jakinaraziko du. Halere, lokalean norbait geratuko balitz, Mahaiak botoa ematen utziko dio.

Estatuko Administrazioak edo, dagokionean, lan arloan eskumena duten Autonomia Erkidegoetakoek, Gobernuko Ordezkariekin aurretik besteen kontura lan egiten duten langileen inguruan adostu ostean, hauteskundeen egunean boto eskubidea erabili ahal izateko eta zerbitzuak eman ahal izan dezaten lan orduetako lau ordura arte libre izateko beharrezko neurriak hartuko dituzte, guztiak ordainduak. Lanordua murriztua denean, baimenaren murrizketa proportzionala egingo da.

Etxetik urruti egiten badute lan, edo hauteskunde egunean botoa emateko eskubidea erabiltzea zaila dutenean, botoa eman ahal izateko neurriak botoa postaz emateari eta, horretarako, botoa postaz ematea eskatzeko lau ordura arteko baimena izateari zuzenduko dira, Hauteskunde Erregimen Orokorraren 72. artikulua beteaz.Hauteskunde-lokala