Botoaren ibilbidea

Botoaren ibilbidea

Ba al dakizu zer gertatuko den zure botoarekin hauteskunde egunean?

Botoaren ibilbidea

Hauteskunde-egunean, hautesleek dagokien mahaian aurrez-aurre eman dezakete beren botoa, goizeko 09:00etatik arratsaldeko 08:00etara bitartean.

Arratsaldeko 8:00etan hauteskunde mahaiko presidenteak bozketa amaitu behar dela ozen iragarriko du, eta ondoren:

Hauteskunde-lokalean edo honen sarreran dauden hautesleei botoa ematea ahalbidetuko zaie.
Postaz bidalitako bozketa gutun-azalak hautesontzian sartuko ditu.

Berak, mahaikideek eta mahai horretan akreditatutako artekariek bozkatuko dute eta ez dio beste inoir botoa ematen utziko.

Botoen kontaketa

Bozketa amaitu eta botoen kontaketa hasten da, Diputatuen Kongresurako hauteskundeetatik hasita.
Presidenteak hautesontzia irekitzen du eta gutun-azalak banaka ateratzen ditu.

Bozkatutako hautagaitza ozen irakurtzen du. Boto-papera mahaikideei, ahaldunei eta artekariei erakusten die.

Hautagaitza bakoitzak lortutako boto-kopurua kontatzen da eta presidenteak iragartzen du:
 • Erroldatuta dagoen hautesle kopurua.
 • Boto-emaile kopurua.
 • Boto baliogabe kopurua.
 • Boto zuri kopurua.
 • Hautagaitza bakoitzeko boto-kopurua.
Egon daitezkeen protestak eta erreklamazioak ebazten dira.

Bozketako boto-paper guztiak hausten dira, boto baliogabetzat jo direnak eta erreklamazioren bat izan dutenak izan ezik.

Boto-paper horiek sinatu egingo dira eta mahaiak lehen auzialdiko epaitegian edo bake-epaitegian entregatu behar duen hauteskunde dokumentazioari erantsiko zaizkio.

Kontaketa-akta luzatzen da eta zera egiten da:

Originala hauteskunde lokaleko sarreran jartzen da.

Kopia bana ematen zaie:
 • Administrazioaren ordezkariari.
 • Hautagaitzetako ordezkariei.
 • Ahaldunak.
 • Kontu-hartzaileak.
Gauza bera egingo da Senaturako hauteskundeetako kontaketarekin, baina hautagaitzak irakurri beharrean presidenteak gurutze batez markatutako hautagaien izena irakurriko du.
Saioaren akta zabaltzen da eta kopiak banatzen dira, hala eskatzen duten hautagaitzetako ordezkariei, ahaldunei eta kontu-hartzaileei.

Dokumentazioaren azken helmuga

Hauteskunde dokumentazioa 3 gutun-azaletan banatzen da:

1. gutun-azala:
 • Mahaiaren eraketa-aktaren originala.
 • Saioko aktaren originala eta honek aipatzen duen dokumentazioa: hauteskunde erroldako zerrendak, boto-emaileen zerrenda zenbakitua, baliogabeko boto-paperak eta protestatutakoak.
2. eta 3. gutun-azalak:
 • Mahaiaren eraketa-aktaren kopia.
 • Saioko akten kopia.
1. eta 2. gutun-azalak lehendakariak eta hala nahi duten mahai-kideek eta kontu-hartzaileek entregatuko dituzte, lehen auzialdiko edo bakearen epaitegian, mahaia kokatzen den mugapean.
Indar publikoak lagunduta joango dira eta, behar izanez gero, indar publikoak pertsona horien joan-etorria erraztuko du.

Azken dokumentazioa jasotzen denetik hurrengo hamar orduetan, epailea inguruko hauteskunde-batzordeko egoitzara bertaratuko da eta, bertan, 1. gutun-azala entregatuko du, ziurtagiri zehatzarekin.

2. gutun-azala egoki den lehen auzialdiko epaitegian edo bake-epaitegian artxibatuta geratuko da. Hauteskunde batzordeek erreklamatu ahal izango dute, kontaketa orokorreko eragiketetan, baita hauteskunde auziko prozesuetan eskumena duten epaitegiek ere.

3. gutun-azala hauteskunde-mahaiko kide batek entregatuko dio gutuna jasotzera joango den Correoseko ordezkariari.

Behin gutun-azal hori entregatuta, horretarako lokalean geratu den mahaikidearen egitekoak amaitutzat joko dira.