ATZERRIAN MODU IRAUNKORREAN BIZI DIREN PERTSONEN BOTOA

ATZERRIAN MODU IRAUNKORREAN BIZI DIREN PERTSONEN BOTOA

Atzerrian bizi diren espainiarren boto eskabidea (CERA): (PDF) Castellano, Catalá,Galego,Euskera,Valencià

Atzerrian modu iraunkorrean bizi diren eta atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-erroldan (CERA) dauden espainiarrek Gorte Nagusietarako hauteskundeetan bozkatu ahal izango dute. Horretarako, apirileko Gorte Nagusietarako hauteskundeetan egindako eskaera baliagarritzat hartuko da, ordutik egoera aldatu ez bada.

Gogora dezan: Apirileko Hauteskunde Orokorretan eskaera egin bazenuen eta ordutik egoera aldatu ez bada, ez da beharrezkoa berriro egitea.

Eskaera egin ez bazenuen, honakoa egin behar duzu:
 • Hauteskunde Erroldaren Bulegoak bidaliko dizun eskaera-inprimakia bete. Kanpo Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioaren web orrian ere eskura dezakezu eta baita hemen deskargatu ere. Ez ahaztu sinatzeaz.
 • Eskaera-inprimakiarekin batera honako dokumentuak ematea:
  • NANaren fotokopia.
  • Espainiako agintariek igorritako Pasaportearen fotokopia.
  • Herritartasun-ziurtagiria (izena emanda zauden Kontsulatuak edo Enbaxadak dohainik igorria).
  • Matrikula Kontsularreko Erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria (izena emanda zauden Kontsulatuak edo Enbaxadak dohainik igorria).
 • Ahalik eta azkarren bidali eta, beti ere, ez urriaren 19a baino beranduago, Espainian inskribatuta zauden probintziako Hauteskunde Erroldaren Bulegora. Helbideak kontsulta ditzakezu, hemen.

  Eskaera era telematikoan ere bidal daiteke. Horretarako, interesatua "CERA botoaren eskaera" prozeduran sartuko da (INEren Egoitza elektronikoan argitaratuta dago) eta bere NANarekin lotutako ziurtagiri elektroniko aitortu baten bitartez, bere identitatea egiaztatuko du. Ziurtagiri elektronikorik ez dutenek ere bide bera erabiliz bidal dezakete eskaera, prozedurara Tramitazio Telematikorako Gakoarekin (TTG) sartuz (komunikazioan aurrez inprimatua) eta aurrez aipatutako dokumentuetako bat atxikiz; eskaera aurkezpenaren erregistro elektronikoaren ziurtagiri bat eskura daiteke.

Ez ahaztu, apirileko Hauteskunde Orokorretan eskaera egin bazenuen eta ordutik egoera aldatu ez bada, ez da beharrezkoa berriro egitea.

358/2015 Barne Araua, otsailaren 27koa, 605/1999 EDko 6. eranskina aldatzen duena, apirilaren 16koa, hauteskunde-prozesuen araudi osagarriarena (54. EAO 2015/3/4koa).

2015eko martxoaren 9ko Ebazpena, Hauteskunde Erroldaren Bulegoarena, atzerrian bizi diren hautesle egoiliarren boto-eskaerarako prozedura ezartzen duena (63. EAO 2015/3/14koa).

Behin hautagaitzak izendatu eta helegiteen epea amaitzean, Hauteskunde Erroldaren Bulegoak botoa emateko dokumentazioa bidaliko dizu.

Edonola ere, urriaren 29a baino lehenago bidali behar dira, nahiz eta epe honi dokumentazioak atzerriko helbidera iristen behar duen denbora gehitu beharko zaion.

Hauteskunde Erroldaren Bulegoak bidaltzen duen hauteskunde-dokumentazioa honakoa da:

 • Informazio-orri bat.
 • Bozketarako boto-paperak eta gutun-azalak.
 • Hauteskunde erroldako edo atzerriko egoiliarren erroldako izen-emate ziurtagiria.
 • Probintziako Hauteskunde Batzordeari zuzendutako gutun-azala.
 • Kontsultuari edo Enbaxadari zuzendutako gutun-azala.
 • Posta bidezko botoa bidaltzearen gastuak itzultzeko inprimakia.

 Zure boto-aukera hautatu beharko duzu (edo boto zuria eman nahi baduzu, ez sartu boto-paperik):

 • Diputatuak hautatzeko, aukeratu duzun hautagaitzari dagokion boto-papera bozkatzeko gutun-azal zurian sartuko duzu.
 • Senatariak hautatzeko, aukeratu dituzun hautagaiak markatuko dituzu, boto-papereko argibideak jarraituz. Gero, boto-paper hori bozkatzeko sepia koloreko gutun-azalean sartuko duzu.

Jarraian, Probintziako Hauteskunde Batzordeari zuzendutako gutun-azalean honakoa sartuko duzu:

 • Bozketarako gutun-azalak boto-paperekin.
 • Erroldako izen-emate ziurtagirietako bat.
 • Espainiako agintariek aitortutako pasaportearen edo NANaren fotokopia, edo herritartasun ziurtagiria edo bizi zaren herrialdean Espainiako Kontsulatuak aitortutako Matrikula Kontsularreko Erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria.

Hemendik aurrera, gutun-azal honekin eta barruko edukiarekin honakoa egin dezakezu:

 • Zure Enbaxadan edo Kontsulatuan horretarako ezarritako hautetsontzietan sartu. Azaroaren 6 eta 8 bitartean (biak barne) egin ahal izango duzu. Erroldako izen-ematearen bigarren ziurtagiria aurkeztu beharko diozu Kontsulatuko funtzionarioari.
 • Posta ziurtatuaren bitartez bidali. Azaroaren 5era arte egin ahal izango duzu. Kasu honetan, Kontsulatuari edo Enbaxadari zuzendutako gutun-azalean honakoa sartu beharko duzu:
  • Probintziako Hauteskunde Batzordeari zuzendutako gutun-azala, jada adierazitako edukiarekin.
  • Hautesle-erroldan inskribatuta egotearen bigarren ziurtagiria.
  • Hala nahi izanez gero, bidalketa-gastuak itzultzeko inprimakia beteta.

Boto hauek baliozkoak izateko, ezinbestekoa izango da gutun-azalean dagokion Estatuko Correos bulego baten zigilu-marka bat edo inskripzio ofizial bat azaltzea; edo, bestela, Karrerako Bulego Kontsularrarena edo dagokion Ordezkaritza Diplomatikoaren Kontsuleko Sailarena, zeinak aurreikusitako epeak betetzen direla egiaztatuko duen.

Botoa hautetsontzian sartzeko epea amaitzen denean, kontsulatuko funtzionarioak akta bat egin eta Hauteskunde Batzorde Zentralera bidaliko du. Aktan, botoa hautetsontzian sartzeko epea amaitu arte postaz jasotako errolda izen-emate kopurua azalduko da eta, hala badagokio, jazotako gertaerak.

Hurrengo egunean, boto guztiak (postaz jasoak nahiz hautetsontzian sartuak) Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioan horretarako ezarritako Bulegora bidali beharko dira, zeinak berehala zenbaketaz arduratuko diren Hauteskunde Batzordeei bidaliko dizkion.

Informazio gehiago izango duzu Enbaxadan edo Kontsulatuan eta honako helbide hauetan: www.exteriores.gob.es eta www.ine.es

Hauteskunde-prozesu batean zehar CERAko hautesleren bat aldi baterako Espainian egongo balitz, posta bidezko botoa eskatu ahal izango du (lurralde nazionalean bertan bizi direnen era berean), deialdiaren egunetik urriaren 31ra arte, eta horrek ez du CERAn baja ematea eragingo.

Horretarako, Correos zerbitzuaren edozein bulegotan eskuragarri dagoen eskaera bete beharko du, atzerrian bizi diren espainiarren erroldan bere izen-ematea adieraziz, eta Hauteskunde Erroldaren Bulegoaren Probintziako Delegaziora zuzenduz.

Hautesleak eskaera sinatu eta Correoseko langileak dagokion data eta zigilua jartzen dituela egiaztatu beharko du.

Dokumentazioa Espainiako zein helbidetan jaso nahi duen adieraziko du. Eskaera atzerritik egin zuela eta, dokumentazioa izen-ematearen helbidera bidali bada, izen-ematearen ziurtagiri bat bidaliko zaio "KOPIA" seinalearekin.

Hauteskunde-dokumentazioa eskaeran adierazitako Espainiako helbidean jaso ondoren, hautesleak dagokion Probintziako Hauteskunde Batzordera bidaliko du bere botoa posta ziurtatu bidez, eta inoiz ez azaroak 6 baino beranduago.

Hautesle hauek ezingo dute aurrez-aurre Hauteskunde-mahaian botoa eman.

CERAren aurkezpen dinamikorako esteka