HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN MUGAK

HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN MUGAK

Estatuak ez du inoiz ordainduko hau baino gehiago:

 • Kontuen Auzitegiak deklaratutako eta justifikatutako hauteskunde-gastuen zenbatekoa baino gehiago.
 • Alderdi, federazio, koalizio edo hautesle-elkarte bakoitzak hautagaitza aurkeztu duen hautesbarrutietako zuzenbidezko biztanleen kopurua 0,19 eurorekin biderkatuta ateratzen den zenbatekoa baino gehiago. (zazpigarren xedapen orokorra 2. puntua, 2.)

Estatuak ez du inoiz ordainduko hau baino gehiago:

 • Kontuen Auzitegiak deklaratutako eta justifikatutako hauteskundeetako bidalketa-gastuen zenbatekoa baino gehiago.
 • Propaganda bidali zaien hautesleen kopurua 0,21 eurorekin biderkatuta ateratzen den zenbatekoa.
 • Propaganda benetan bidali dela justifikatu behar da.

17. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA 17 BIS ZEHAPENAK

OSO LARRIA:

 •  Alderdi politikoek Hauteskunde-araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoak, ekainaren 19koak, ezarritako hauteskunde-gastuen muga %10 edo gehiago gainditzea. Horrek ez du eragozten lege horren 134. artikuluan ezarritakoa.

ZEHAPENA:

 • Egindako gehiegizko gastua halako bitik bostera arteko diruzko isun proportzionala.
 • Isuna ez da 50.000,00 euro baino txikiagoa izango.

LARRIA:

 • Alderdi politikoek Hauteskunde-araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoak, ekainaren 19koak, ezarritako hauteskunde-gastuen muga %3 baino gehiago, baina %10 baino gutxiago gainditzea. Horrek ez du eragozten lege horren 134. artikuluan ezarritakoa.

ZEHAPENA:

 • Egindako gehiegizko gastua halako bitik bostera arteko diruzko isun proportzionala.
 • Isuna ez da 25.000,00 euro baino txikiagoa izango.

ARINA:

 • Alderdi politikoek Hauteskunde-araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoak, ekainaren 19koak, ezarritako hauteskunde-gastuen muga %1 baino gehiago, baina %3 baino gutxiago gainditzea. Horrek ez du eragozten lege horren 134. artikuluan ezarritakoa.

ZEHAPENA:

 • Egindako gehiegizko gastua halako bitik bostera arteko diruzko isun proportzionala.
 • Isuna ez da 5.000,00 euro baino txikiagoa izango.