HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOEN TRANSFERENTZIA

HAUTESKUNDE-GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOEN TRANSFERENTZIA

GARRANTZITSUA: Barne-Arazoetarako Ministerioak hauteskunde-gastuetarako diru-laguntzak izapidetu ahal izateko, honako hau jakinarazi behar zaio dagokion Hauteskunde Batzordeari, edo dagokion momentuan Kontuen Auzitegiari, haiek Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiari jakinaraz diezaioten:

  1. Entitate politikoaren izena, alderdia, federazioa, koalizioa edo hautesle-elkartea den zehaztuta.
  2. Hauteskunde-emaitzak lortu diren probintzia edo egoitza nagusia dagoen probintzia zein den.
  3. Administratzailearen identifikazio-datuak (Izena, Abizenak, Helbidea, Herria eta Probintzia) eta bere datu pertsonalak Nortasun-datuak egiaztatzeko Sistemaren bidez egiaztatu ahal izateko baimena edo, bestela, haren NANaren fotokopia.
  4. Banku-kontua izendatzeko eta banku-kontuen baja jakinarazteko eredua (Ekonomia eta Enpresa Ministerioarena), honako hauek zehaztuta:
  • IBAN kodearen 24 digituak
  • Administratzailearen identifikazio-datuak, hau da, nori egiten zaion transferentzia, zeina kontuaren titularra den.
  • Administratzaile horrek ordezkatzen duen entitate politikoaren izena.

Informazio hori, zuzenean, Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiari bidal dakioke, baldin eta aurretiaz goian aipatutako organoei jakinarazi bazaie.