Senado

Senado

O 10 de novembro realízanse as Eleccións Xerais.  

Utiliza a papeleta sepia para o Senado.

Revísaa porque pode estar imprimida polas dúas caras.

Marca cunha aspa ata tres candidatos se votas na Península.  

Só dúas en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta e Melilla.  

E unha no resto das illas.  

Non escribas nin fagas nada máis na papeleta: dóbraa e introdúcea no sobre sepia.  

Así se vota ao Senado.

Ministerio do Interior.
Goberno de España.