Voto de cidadáns temporalmente ausentes no estranxeiro

Voto de cidadáns temporalmente ausentes no estranxeiro

Se estás temporalmente no estranxeiro, podes votar nas Eleccións Xerais do 10 de novembro.

Debes figurar no rexistro de matrícula consular como non-residente.

Recolle a solicitude na túa oficina consular ou descárgaa en www.exteriores.gob.es

Entrégaa co teu DNI ou pasaporte na mesma oficina consular.

Tes ata o 19 de outubro.
?
Recibirás a documentación no teu domicilio do estranxeiro e poderás enviar o teu voto por correo certificado ata o 6 de novembro.

Ministerio do Interior. 
Goberno de España.