PDF

ELECCIÓNS CONVOCADAS G 11 2019 G 4 2019 G 2016
Diputados a elixir 350 350 350
Senadores a elixir 208 208 208
Candidaturas presentadas ao Congreso dos Deputados 646 609 572
Candidaturas presentadas ao Senado 664 620 606
Candidaturas proclamadas ao Congreso dos Deputados 628 582 545
Candidaturas proclamadas ao Senado 651 605 582
Candidatos titulares ao Congreso dos Deputados (homes) 2.314 2.109 1.980
Candidatas titulares ao Congreso dos Deputados (mulleres) 2.158 2.004 1.836
Candidatos suplentes ao Congreso dos Deputados (homes) 812 801 749
Candidatas suplentes ao Congreso dos Deputados (mulleres) 753 737 755
Candidatos titulares ao Senado (homes) 738 749 761
Candidatas titulares ao Senado (mulleres) 540 570 556
Candidatos suplentes ao Senado (homes) 1.270 1.315 1.312
Candidatos suplentes ao Senado (mulleres) 1.269 1.302 1.310
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE*      
Poboación de Dereito 46.722.980 46.722.980 46.624.382
Censo de Españois Residentes en España 34.872.049 34.799.999 34.597.844
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto 2.1128.559 1.920.256 1.920.256
Censo de Residentes Estranxeiros en España --- --- ---
Total censo* 37.000.608 36.893.976 36.518.100
Novos electores desde as Eleccións Xerais 28/04/2019 226.771 --- ---
Novos electores desde as Eleccións Xerais 26/06/2016 1.388.363 --- ---
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL      
1 - Xuntas Electorais      
JXunta Electoral Central 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303
2 - Circunscricións, Colexios, Seccións, Mesas *      
Circunscricións Congreso 52 52 52
Circunscricións Senado 59 59 59
Municipios* 8.131 8.131 8.125
Locais electorais* 22.867 23.196 22.953
Seccións Electorais* 36.302 36.317 36.195
Mesas Electorais* 59.538 60.038 57.526
Miembros de Mesas (Titulares) 178,614 180.114 172.578
Miembros de Mesas (Suplentes) 357.228 360.228 345.156
Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) 535.842 540.342 517.734
MEDIOS MATERIAIS      
Urnas Aprox. 211.000 212.000 210.000
Cabinas Aprox. 58.000 58.000 58.000
Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox.** 400.000.000 375.000.000 360.000.000
Sobres a confeccionar Administración do Estado 68.000.000 67.200.000 66.800.000
Manual de Instrucións para Miembros de Mesa 905.000 912.700 870.700

* Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo
** O total de papeletas ao Congreso e ao Senado é una cifra aproximada. As encargadas da fabricación de papeletas para as eleccións a Cortes Xerais son as Delegacións/Subdelegacións do Goberno.