O Senado

O Senado

O Senado é, segundo definición da mesma Constitución Española, a Cámara de representación territorial.

Entre as súas funcións atópase a súa intervención na aprobación das leis, a súa intervención na autorización para concluír Tratados internacionais e na aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado, o control político ao Goberno, a información e o estudo e investigación en cuestións de interese xeral.

A diferenza do que ocorre no Congreso, o número de senadores non é fixo. Pode variar á alza ou á baixa ao cambiar o número de habitantes das distintas Comunidades Autónomas.

A variación do número de senadores e senadoras prodúcese ao principio de cada Lexislatura (tras a celebración de eleccións xerais) e tómase como referencia o censo de poboación publicado o 1 de xaneiro do ano no que se celebran as eleccións.

Durante a XIII Lexislatura, o número de senadores e senadoras foi de 266, dos cales 208 son electos e electas e 58 de designación propia das Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas.

Para a próxima Lexislatura o número de Senadores e senadoras será, igualmente, de 266.

O Senado conta, atendendo á súa procedencia, con dous tipos de senadores ou senadoras.

Os 208 elixidos por sufraxio universal, libre, igual directo e secreto da seguinte maneira:

  • En cada provincia peninsular, elíxense 4
  • En Gran Canaria, Tenerife e Mallorca, elíxense 3
  • En Ceuta e Melilla, 2
  • En Eivissa-Formentera, Menorca, Forteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e A Palma, 1

Estes 208 senadores e senadoras serán os que elixamos o próximo 10 de novembro.

A diferenza do Congreso, no que se vota un partido mediante listas pechadas, no Senado vótase á persoa, ao candidato ou candidata, elixindo 3, 2 ou 1 (sempre un menos dos que lle corresponden a cada circunscrición) de entre os que figuren na papeleta única que hai para o Senado e que o votante atopará no seu Local Electoral.

Pero ademais, existe outro grupo de senadores e senadoras (na última lexislatura, 58), elixidos e elixidas polas Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas: 1 pola Comunidade autónoma, e outro máis por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio.

O referente que serve de base para determinar o número concreto de senadores que corresponde a cada Comunidade Autónoma é o censo de poboación de dereito, vixente no momento de celebrarse as últimas eleccións ao Senado.

O Senado