Elecciones Generales 28 de abril de 2019

Ampliat el termini de el dipòsit de l'vot en les oficines consulars per als electors residents a l'exterior (CERA) fins a les 20 hores (hora peninsular) de l'diumenge 10 de novembre

 

Informació general
A la mesa electoral li correspon presidir l'acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte de l?escrutini.

El día de les Eleccions i el desenvolupament de la votació
El president o la presidenta, els vocals i els suplents es reuneixen a les 8:00 h al lloc fixat per a la votació.
No es pot constituir la mesa sense la presència d'un president o presidenta i dos vocals.