Elecciones Generales 28 de abril de 2019

Ampliado o prazo de depósito do voto nas oficinas consulares para os electores residentes no estranxeiro (CERA) ata as 20 horas (hora peninsular) do domingo 10 de novembro

 

Información xeral
Á mesa electoral correspóndelle presidir o acto da votación, controlar o desenvolvemento da votación e realizar o reconto e o escrutinio.

O día das eleccións, desenvolvemento da votación
O presidente ou presidenta, os vogais e os suplentes reúnense ás 8:00 h. no lugar fixado para a votación.
Non pode constituírse a Mesa sen a presenza dun Presidente ou Presidenta e dous vogais.