El Senat

El Senat

El Senat és, segons definició de la pròpia Constitució Espanyola, la cambra de representació territorial.

Entre les seues funcions hi ha la intervenció en l’aprovació de les lleis i en l’autorització per a concloure tractats internacionals, l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, el control polític al Govern, la informació i l’estudi i investigació en qüestions d’interés general.

A diferència del que passa al Congrés, el nombre no és fix. Pot variar a l’alça o a la baixa en canviar el nombre d’habitants de les diferents comunitats autònomes.

La variació del nombre de senadors i de senadores es produïx al principi de cada legislatura (després d’eleccions generals) i es pren com a referència el cens de població publicat l’1 de gener de l’any en què s’esdevenen.

Durant la XIII legislatura, el nombre de senadors i senadores ha sigut de 266, dels quals 208 són electes i 58, designats per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Per a la pròxima legislatura, el nombre de senadors i senadores també serà de 266.

El Senat disposa, atenent a la procedència, de dos tipus de senadors o senadores.

Els 208 es trien per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de la manera següent:

  •  En cada província peninsular, se’n trien quatre.
  •  A Gran Canària, Tenerife i Mallorca, se’n trien tres.
  •  A Ceuta i Melilla, 2.
  •  A Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma, un

Estos 208 senadors i senadores seran els que triem el pròxim 10 de novembre.

A diferència del Congrés, en el qual es vota un partit mitjançant llistes tancades, al Senat es vota a la persona, al candidat o candidata i se’n trien tres, dos o un (sempre un menys dels que li corresponen a cada circumscripció) d’entre els que figuren en la papereta única que hi ha per al Senat i que el votant trobarà al local electoral.

A més, però, hi ha un altre grup de senadors i senadores (en l’última legislatura en van ser 58) que trien les assemblees legislatives de les comunitats autònomes: Un per comunitat autònoma i un altre més per cada milió d’habitants del seu territori respectiu.

El referent que servix de base per a determinar el nombre concret de senadors i senadores que correspon a cada comunitat autònoma és el cens de població de dret vigent en el moment que s’esdevenen les últimes eleccions al Senat.